Zagrożenia, które niesie za sobą reklama.

Reklama niesie za sobą pewne niepożądane działania zwłaszcza biorąc pod uwagę ludzi łatwowiernych, którzy bardzo szybko ulegają wpływom mediów. Podstawowym zagrożeniem płynącym z reklamy jest wprowadzenie odbiorcy w błąd w związku z czym po zakupie danego towaru klient ma prawo odczuwać niezadowolenie. Przedstawianie produktu jako idealnego z pewnością nie jest korzystne. Żyjemy w kraju gdzie świadomość i mentalność społeczeństwa jest na tyle mocno rozwinięta, że większość osób woli usłyszeć rzetelne informację na temat danego produktu.

 

Niezadowolenie z zakupienia produktu poznanego w reklamie telewizyjnej niesie za sobą kolejne konsekwencje jakim jest ignorowanie reklam przez społeczeństwo. Nie zawsze jest to korzystne, ponieważ nie wszystkie reklamy mają charakter komercyjny. Niektóre reklamy mają charakter społeczny i mają za zadanie wzbudzić pewne konieczne zmiany w zachowaniu społeczeństwa. Mają one niestety coraz słabsze oddziaływanie. Zagrożeniem płynącym z reklamy jest również wzbudzenie nadmiernej ilości potrzeb konsumpcyjnych. Najbardziej niebezpiecznym zagrożeniem płynącym z reklamy jest wprowadzenie odbiorcy w kompleksy co znacznie obniża jego poczucie własnej wartości. Spowodowane jest to faktem, że w reklamach oglądamy tylko osoby o nieskazitelnej cerze i idealnej sylwetce co z pewnością może źle oddziaływać na niektórych odbiorców reklamy.

Komentarze są zamknięte.